08/07/15

Amarante Fotografia - A exposição "Aos olhos de Eduardo" pode ser contemplada na Corunha em Portas Ártabras durante os meses de Julho e agosto.«Fundación Vicente Risco

A exposición "Aos olhos de Eduardo" pode ser contemplada na Coruña en Portas Ártabras durante os meses de xullo e agosto.

Máis información en http://www.amigosmuseosgalicia.org/noticias.asp?idNoticia=512&tipo=3


(Inauguração exposição de fotografias de Eduardo Teixeira Pinto em Ourense)

Sem comentários:

Enviar um comentário

Pin It button on image hover